Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ καταγγέλλουν παραβιάσεις του καταστατικού (EΠΙΣΤΟΛΗ) - Κεντρική Εικόνα
Ζητούν παρέμβαση Μητσοτάκη - Προβλήματα στις προσυνεδριακές διεργασίες
Σοβαρές καταγγελίες για παραβίαση του καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο των διεργασιών για το 10 Συνέδριο της παράταξης, κάνουν με ανοιχτή επιστολή τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη δέκα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής.
Οι καταγγέλλοντες κάνουν λόγο για παράνομη διαγραφή και αποκλεισμό νέων μελών, αλλοίωση στη σύνθεση του Συνεδρίου, αλλά και μεγάλη καθυστέρηση στις θεσμικές διαδικασίες. 
Η επιστολή καταλήγει με αίτημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρέμβει ώστε να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα και το καταστατικό να εφαρμοστεί πλήρως.
Διαβάστε την επιστολή:
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή μας, οι υπογράφοντες, μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζουμε τις έντονες ανησυχίες, καθώς και τις ενστάσεις μας, για τις εν εξελίξει διαδικασίες του δέκατου (10ου) Συνεδρίου του Κόμματός μας.
Ενόψει των διεργασιών  - εσωκομματικών εκλογών για το δέκατο (10ο) Συνέδριο του Κόμματος, απευθυνόμαστε προς εσάς, προκειμένου να σας επισημάνουμε αντικαταστατικές αποφάσεις, που αλλοιώνουν τη σύνθεση και τη φιλοσοφία του Συνεδρίου της παράταξής μας. 
Πιστεύουμε, ότι τα ανωτέρω συνέβησαν εν’ αγνοία σας και είμαστε βέβαιοι ότι η παρέμβασή σας για την αποκατάσταση της εσωκομματικής νομιμότητας θα είναι καθοριστική.
Αλλοίωση Σύνθεσης Συνεδρίου
Με τις αποφάσεις των αρμόδιων (;) οργάνων που εξέδωσαν την υπ’ αριθ. 267/19-2/2016 εγκύκλιο, διαπιστώνεται αλλοίωση της σύνθεσης του Συνεδρίου, κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 3 του καταστατικού, όπου ορίζεται ότι: «…εκλέγονται αντιπρόσωποι σύνεδροι σε αριθμό τριπλάσιο από τον αριθμό των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας συν ένα», όπως άλλωστε συγκεκριμενοποιείται στην εν λόγω παράγραφο του καταστατικού. Αποτέλεσμα αυτής της καταστρατήγησης του καταστατικού, είναι να εκλέγονται 1.819 σύνεδροι από τον γενικό πίνακα των ΝΟΔΕ, αντί του ορθού των 1.016 συνέδρων. 
Συγκεκριμένα, στην Β’ Αθηνών έπρεπε να εκλέγονται 136 και θα εκλεγούν (5x136=) 680 σύνεδροι!!! 
Στην Α’ Αθηνών θα έπρεπε να εκλεγούν 46 και εκλέγονται 92 σύνεδροι. 
Στην Α’ Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να εκλεγούν 52 και εκλέγονται 156 σύνεδροι.
Στο υπόλοιπο Αττικής θα έπρεπε να εκλεγούν 49 και εκλέγονται 147 σύνεδροι.
Δηλαδή, με την παράνομη – αυθαίρετη ερμηνεία του καταστατικού, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης, θα εκλεγούν παραπάνω 803 σύνεδροι, αλλοιώνοντας την σύνθεση του Συνεδρίου, άρα και τις αποφάσεις και τα αποτελέσματα του 10ου Συνεδρίου μας.
Έως και σήμερα σκοπός και στόχος της σύνθεσης των Συνεδρίων, ήταν η αποτύπωση της αναλογικής εκπροσώπησης των συνέδρων σε σχέση με την κατανομή των βουλευτών ανά εκλογική περιφέρεια της επικράτειας. Ο συσχετισμός αυτός ανατρέπεται πλέον εις βάρος της Περιφέρειας. 
Με βάση λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό η σύνθεση (ανεξάρτητα των ex officio συνέδρων), με την αυθαίρετη και αντικαταστατική διατύπωση της εγκυκλίου, όχι μόνο αυξάνονται κατά ποσοστό 79% οι σύνεδροι του γενικού πίνακα (1819 αντί για 1016), αλλά τροποποιείται δραματικά εις βάρος της Περιφέρειας. Ακόμη πιο εξόφθαλμο είναι ότι οι σύνεδροι της Β’ Αθήνας από 136 γίνονται 680 (!!!). 
Αποτέλεσμα αυτών είναι να ανατρέπται η σχέση μεταξύ της Περιφέρειας και των αστικών κέντρων, από 72% πέφτει σε 41% στην Περιφέρεια, με αντίστοιχη αύξηση από 28% σε 59% στην Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ Θεσσαλονίκης και Περιφέρεια Αττικής. Αυτές οι ρυθμίσεις αποτελούν κατάφορη παράβαση, όχι μόνο των άρθρων του καταστατικού, αλλά και του πνεύματος δικαίου.  
Παράνομη διαγραφή μελών
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω εγκυκλίου, χωρίζονται πλέον τα μέλη του κόμματος σε παλιά και νέα, ενώ εσείς ο ίδιος προσωπικά υπεραμυνθήκατε, κατά τη διαδικασία της εκλογής Προέδρου, στο να μην υφίσταται διάκριση των μελών, όπως ορίζεται στο καταστατικό μας. Άλλωστε, ουδεμία διάκριση μελών γίνεται στο καταστατικό μας (άρθρο 2 παρ. 1). 
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο στο άρθρο 2 παρ. 1.1.3 και 1.1.4, «τα παλαιά μέλη, που δεν επαναβεβαίωσαν» ηλεκτρονικά έως 11-3-2016, χάνουν την ιδιότητά τους ως μέλη με ότι αυτό συνεπάγεται. Συνεπώς η εγκύκλιος παραβιάζει το άρθρο 3 παρ. 3.1 του καταστατικού μας, με αποτέλεσμα να διαγράφονται ουσιαστικά εκατοντάδες χιλιάδες μέλη, που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία εκλογής Προέδρου. Επισημαίνουμε, ότι στους επίσημους καταλόγους της Νέας Δημοκρατίας, εμφανίζονται  περίπου 1.500.000 μέλη και στην πρόσφατη διαδικασία ανάδειξης Προέδρου συμμετείχαν 407.000 μέλη. 
Αποκλεισμός νέων μελών
Η διάταξη που δεν χορηγεί την δυνατότητα εγγραφής νέου μέλους ή επαναβεβαίωσης μέχρι την ημέρα διενέργειας των εκλογών, όταν αυτό μάλιστα επετράπη και στην πρόσφατη διαδικασία εκλογής Προέδρου, είναι αντικαταστατική. 
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5.1 του καταστατικού «Κάθε μέλος της Νέας Δημοκρατίας έχει δικαίωμα να εκλέγει, σε όλα τα Όργανα του Κόμματος, αμέσως μετά την εγγραφή του και να εκλέγεται έξι (6) μήνες μετά από αυτήν» συμμετέχοντας ισότιμα σε όλες τις εκλογές στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού (άρθρο 2 παρ. 5.2). Επιπροσθέτως η μη χορήγηση δυνατότητας στα μέλη μας, για επανεγγραφή ή επαναβεβαίωση, με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους μέχρι την ημέρα των εκλογών, που πλέον δεν χορηγείται με την εγκύκλιο αποτελεί σαφή παράβαση του ως άνω άρθρου του καταστατικού.