Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Φοβερη πορεία
θα υπάρχουν λεωφορεία για όσους κουραστηκαν
σας ειπα
ψιλοκαρναβαλιατικο το θεμα