Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Uno, dos, tre, four. Μια τεράστια του χρόνου σπατάλη, κάτι τ' αδύνατο Να εφεύρεις το όνειρο μιας ζωής σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη Ένας όμορφος ...
YOUTUBE.COM