Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016


1

ΠΑΤΡΑ: Ετσι θα δουλεύει η νέα Ελεγχόμενη Στάθμευση

Την ευκαιρία να βελτιώσει κάποιες παραμέτρους στην καθημερινή κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης έχει ο Δήμος Πατρέων με την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης. Η προηγούμενη εμπειρία των παρκόμετρων, προσφέρεται για να αποφύγει ο Δήμος σφάλματα και παραλείψεις του παλιού συστήματος .
Στο νέο σύστημα για τη βεβαίωση της ώρας στάθμευσης θα γίνεται χρήση ειδικής κάρτας (ξυστό), όπου ο δημότης θα μπορεί να την προμηθεύεται από συγκεκριμένα σημεία πώλησης.
Πάνω στην κάρτα ο χρήστης θα σημειώνει ξύνοντας τα κατάλληλα σημεία της κάρτας, την ημερομηνία και την ώρα στάθμευσης του οχήματος και στην συνέχεια θα το τοποθετεί σε εμφανές σημείο του αυτοκινήτου.
Αν παρέλθει το χρονικό όριο, ο δημότης θα είναι υποχρεωμένος να μετακινήσει το αυτοκίνητό του εκτός της περιοχής μεγίστου ορίου στάθμευσης, αφού δεν θα έχει ξανά το δικαίωμα να σταθμεύσει το όχημα εντός της ημέρας στην συγκεκριμένη περιοχή. Το σύστημα θα λειτουργεί με τη βοήθεια κατάλληλων μηχανημάτων, τα οποία με παραμετροποιημένο λογισμικό θα δίνουν τη δυνατότητα στον υπάλληλο να ελέγχει και να εντοπίζει εκείνα τα οχήματα που υπερβαίνουν το μέγιστο χρονικό όριο. Επίσης, το σύστημα θα μπορεί να υποδεικνύει στον υπάλληλο του δήμου, μέσω του γεωγραφικού συστήματος GIS, online ποια οχήματα έχουν υπερβεί το χρονικό όριο της στάθμευσης και χρίζουν άμεσου ελέγχου.
Επί των ημερών της προηγούμενης δημοτικής αρχής, το σύστημα με τις προπληρωμένες κάρτες είχε αξιολογηθεί και είχε βρεθεί ανεπαρκές (για τα δεδομένα εκείνης της περιόδου). Στο τότε δημοτικό συμβούλιο είχαν εντοπιστεί ως μειονεκτήματα:
H αδυναμία εφαρμογής ζώνης δίωρης στάθμευσης, η πιθανή ανάγκη προμήθειας τοποθέτησης μηχανημάτων αυτόματης πώλησης καρτών, τυχόν απροθυμία μεταπωλητών (περίπτερα και άλλα καταστήματα) να προμηθεύονται και να μεταπωλούν τις κάρτες εξαιτίας του μικρού ποσοστού κέρδους τους, η αδυναμία τήρησης στατιστικών στοιχείων, όπως ημερήσια, μηνιαία, ετήσια έσοδα κ.λπ. Με το σημερινό σύστημα, αυτά τα προβλήματα έχουν λυθεί, όπως αναφέρεται στην κυκλοφοριακή μελέτη που έχει ψηφίσει το σημερινό δημοτικό συμβούλιο.