Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Μέχρι και την Παρασκευή η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης


Μετά την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα βγουν τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα για τον Δήμο Πατρέων από την πιλοτική λειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης. Μέχρι τότε, αλλά περισσότερο στη συνέχεια, ο Δήμος και τα στελέχη του θα είναι υποχρεωμένα να αντιμετωπίσουν νοοτροπίες που οξύνουν το κυκλοφοριακό, να καλύψουν κενά στη λειτουργία του συστήματος και να εντείνουν την ενημέρωση των πολιτών.