Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Πάτρα:Κλείνουν δρόμοι για Τσικνοπέμπτη και Καρναβάλι Παιδιών


Στα πλαίσια καρναβαλικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα στις 16 &
17/02/2017 και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων,αποφασίστηκε:
-ΠΕΜΠΤΗ 16/02/2017 (ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ)
Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ από ώρα 15:00 έως πέρατος των
εκδηλώσεων :
1) Στην οδό Γερμανού από πλατεία Ταμπαχάνων μέχρι την πλατεία Αγ. Γεωργίου και
περιμετρικά των δυο αναφερομένων πλατειών.
2) Περιμετρικά Πλατεία Γεωργίου Α΄από την πλευρά της πλατείας.
Β. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Στην οδό Γερμανού από πλατεία Ταμπαχάνων μέχρι την πλατεία Αγ. Γεωργίου και
περιμετρικά των δυο πλατειών από ώρα 17:00 έως πέρατος των εκδηλώσεων.
-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/02/2017 (ΜΠΟΥΛΕΣ)
ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ από ώρες 20:00 έως πέρατος
των εκδηλώσεων :
1) Στην οδό 25ης Μαρτίου από πλ. Αγ. Γεωργίου έως Αγ. Νικολάου
2) Στην οδό Αγ. Νικολάου από 25ης Μαρτίου έως Κορίνθου
3) Στην οδό Κορίνθου από Αγ. Νικολάου έως Κολοκοτρώνη
4) Στην οδό Κολοκοτρώνη από Κορίνθου έως Μαιζώνιος
5) Στην οδό Μαιζώνος από Κολοκοτρώνη έως Πλατεία Γεωργίου Α΄.
****Για τις ανάγκες των εκδηλώσεων ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 2017, όπου θα
πραγματοποιηθεί ποδηλατοδρομία (Μαιζώνος - πλατεία Γεωργίου Α΄) με αφετηρία το
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΟΥΜΠΕΙΟΥ και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και
πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων,
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1Ο
Α) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ την 18/02/2017 από ώρες 06:30 έως
12:00:
α) Στην οδό Μαιζώνος από Σατωβριάνδου έως Ζαΐμη.
β) Στην Πλατεία Γεωργίου Α΄ είσοδος από την οδό Μαιζώνος.
Β) ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ την 18/02/2017 από ώρες 10:00 έως
12:00:
Στην οδό Μαιζώνος από Καρόλου έως Πλατεία Γεωργίου Α΄.

(Πηγή: pelop.gr)